Η Ομάδα Μας

  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ 

   

 6946337200 & 6948888211  

 

  ISO 14001:2015

 
 
'Εχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του  ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής  Συλλογή και Μεταφορά μη Επικίνδυνων Αστικών & Βιομηχανικών Αποβλήτων.
 
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

UA-40323044-1