Η Ομάδα Μας

  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ 

   

 6946337200 & 6948888211  

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η εταιρεία Μεταφορές Λυμάτων Μυκόνου έχει αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ με την ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. ΑΔΑ:ΩΛΓ8ΟΠ1Ι-ΓΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Η εταιρεία μας είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με Αριθμό Μητρώο 1834-1

 

 Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη συλλογή και μεταφορά αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων προς αδειοδοτημένες εταιρείες παραλαβής και επεξεργασίας με διάφορους κωδικούς του ΕΚΑ.

 


UA-40323044-1